Co zwiedzić

Starigrad-Paklenica powstało na ruinach antycznego miasta Argyruntum i stanowi centrum Riviery Paklenica. Miejsce to bogate jest nie tylko w przepiękne krajobrazy ale również kryje w sobie wiele śladów historii, przedmiotów z czasów antycznych, twierdzę z okresu najazdów Turków oraz fenomen okolicy - powstałe w XVII w. płyty nagrobkowe tutejszej ludności- MIRILA, znajdujące się w jaskiniach i na szlakach Velebitu.

Fotki
Vecka Kula leży na najpiękniejszej plaży Starigrad-Paklenicy, była najprawdopodobniej wieżą obserwacyjną wybudowaną w późnym średniowieczu i pełniła ważną rolę strategiczną w obserwacji ruchu na Kanale Velebickim. Według legendy jednak należała to zabudowań króla Pagoslava. Król miał głowę psa, a ciało człowieka. Król był golony za każdym razem przez innego młodzieńca, którego później zabijał by uchronić swoją tajemnicę. Pewna matka by ratować swego syna zrobiła chleb z mlekiem i dała mu na drogę. Syn ofiarował chleb Królowi i kiedy król zjadł młodzieniec rzekł, że teraz stali się Braćmi Mleka. Król darował mu życie ale nakazał by nikomu nie zdradził jego tajemnicy. Młodzieniec stosował się do słów króla lecz pewnego dnia nie wytrzymał, wykopał dół w ziemi, nachylił się i wyszeptał: "nasz król ma głowę psa" W niedługim czasie w miejscu tym wyrósł czarny bez, z którego pewein pastuszek zrobił fujarkę, kiedy na niej zagrał zamiast melodii wydobyły się słowa: "nasz król ma głowę psa" W ten sposób wieść rozeszła się po całym królestwie. Król pozostał samotny w swym zamku aż do końca życia.

Na przełęczach górskich, wzgórzach i polanach Velebitu znajdują się wzdłuż górskich ścieżek Mirila (nagrobki wykonane z kamienia, które powstały w czasach kiedy ludzie żyli jeszcze w welebickich wioskach i trudnili się głównie hodowlą bydła. Pozostawiali oni nagrobki by upamiętnić drogę jaką przebywali zmarli niesieni do wiejskiej kaplicy, a później na cmentarz. Podczas tej ciężkiej drogi dozwolone było zatrzymać się na chwilę w miejscu gdzie zmarły po raz ostani witał słońce. W tym miejscu powstawał Mirilo- pamiątkowy kamień składający się z jednego pionowego kamienia i jednej kamiennej podstawy. Na pionowym kamieniu ryto ozdobne symbole. Te pamiątkowe nagrobki były częściej odwiedzane i bardziej szanowane niż groby, które uważano za miejce spoczynku ciała. Dusza pozostawała zaś w Mirilo.